• water dispenser
  • water dispensers
  • water dispenser
  •  water cooler

Program partnerski

Dystrybutory wody pitnej dla personelu

W VIVREAU uważamy każdego klienta za naszego partnera i skupiamy się na budowaniu długotrwałych, udanych relacji.

Niezależnie od decyzji o zainstalowaniu dystrybutora schłodzonej wody VIVREAU w obleganej restauracji, bistro, barze lub hotelu albo dystrybutora wrzątku w środowisku biurowym, podjęcie takiej przyjaznej dla środowiska inicjatywy odmienia kulturę picia wody w firmie.

Naszym celem jest rozpowszechnianie tej wiedzy i doświadczenia poprzez edukowanie naszych klientów i ich pracowników, aby zapewnić im realizację ich celów i planów.

Obszary zainteresowań i cele mogą się różnić w zależności od firmy, np.:

  • Maksymalizacja przychodów związanych z wodą
  • Pozycjonowanie wody jako świadczenia zdrowotnego dla poprawy samopoczucia personelu
  • Dostarczanie wody rozumiane jako udogodnienie
  • Rozpowszechnianie komunikatu o zaangażowaniu firmy w ochronę środowiska pod własną marką
  • Kombinacja wszystkich lub niektórych powyższych czynników
filtered water dispenser