• water dispenser
  • water dispensers
  • water dispenser
  •  water cooler

Sugerowane ceny

Sugerowane ceny i pozycjonowanie VIVREAU dla systemów dystrybucji wody pitnej

Poniżej przedstawiono kilka różnych sposobów naliczania opłat za wodę VIVREAU od klientów. W każdym ze scenariuszy ostateczna cena zależy od wariantu uznanego za rozsądny i odpowiedni dla Waszego przedsiębiorstwa i jego klientów.

Sugerowane ceny:

Oferta wody bez ograniczeń:

  • Opłata naliczana od gościa przy stole
  • Opłata naliczana od stolika
  • Woda oferowana jako udogodnienie

Woda oferowana jako udogodnienie

  • Stała opłata naliczana za butelkę
filtered water dispenser